10.00 EUR
Mesečno
32 kbps / 100
Kvalitet
32 kbps
Za
100 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

30.00 EUR
Mesečno
32 kbps / 200
Kvalitet
32 kbps
Za
200 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

60.00 EUR
Mesečno
32 kbps / 300
Kvalitet
32 kbps
Za
300 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

15.00 EUR
Mesečno
64 kbps / 100
Kvalitet
64 kbps
Za
100 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

40.00 EUR
Mesečno
64 kbps / 200
Kvalitet
64 kbps
Za
200 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

70.00 EUR
Mesečno
64 kbps / 300
Kvalitet
64 kbps
Za
300 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

20.00 EUR
Mesečno
128 kbps / 100
Kvalitet
128 kbps
Za
100 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt

50.00 EUR
Mesečno
128 kbps / 200
Kvalitet
128 kbps
Za
200 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.

80.00 EUR
Mesečno
128 kbps / 300
Kvalitet
128 kbps
Za
300 korisnika
Control panel
Centova cast *
Audio stream za Winamp, Windows media player, Real Player, Quic time player

* start servera, stop servera, reload kofiguracije, podesavanje intro fajla, podesavanje naziva stanice, kompletna statistika poseta, statistika slusanosti, GEO IP statistika, error log, html & java integracioni kodovi za sajt.